מחירון

אימון אישי - כרטיסיית 5 אימונים

750

450

כרטיסיית 10 כניסות

50

כניסה חד פעמית

חוג פעם בשבוע

240

מנוי חודשי מתחדש בהוראת קבע

220

360

חוג פעמיים בשבוע

90/70

תוספת מנוי לחוג